ICAS CS Česky    English ISO-9001
Politika kvality
Menu
Úvod
Produkty
Ceník
Objednávka
Kontakt
Jak si vybrat detektor?

Počet návštěv:
1

Jak si vybrat detektor?

Princip činnosti detektorů

Detektory kouře vyráběné společností ICAS CS využívají dva způsoby detekce kouře:

 • Ionizační detektory

  využívají ionizační komůrku se slabým zdrojem ionizujícího alfa záření (Am241, 3 kBq).
  Ionizace vzduchu v komůrce umožňuje průchod elektrického proudu mezi elektrodami. Vniknutí kouře do komůrky a mezi elektrody způsobí změnu velikosti tohoto proudu a detektor na tuto změnu reaguje vyhlášením poplachu.
  Záření nevystupuje z komůrky do okolního prostředí.
 • Optické detektory

  využívají optickou komůrku se zdrojem a přijímačem infračerveného světla.
  Vniknutí kouře do komůrky způsobí změnu toku světla mezi zdrojem a přijímačem a detektor vyhlásí poplach.
  Světlo je neviditelné a nevystupuje z komůrky do okolního prostředí.

Který detektor si vybrat?

Naše detektory jsou obecně určeny pro použití ve vnitřním normálním prostředí bez zvýšené prašnosti a vlhkosti, jako jsou byty, kanceláře, ubytovací zařízení, chodby a společné prostory obytných domů a pod.

Oba principy, tj. ionizační i optický , jsou efektivní a oba jsou certifikovány pro kouřové detektory.

Ionizační detektory mají rychlejší odezvu na kouř z hořících plamenů obsahující menší částice spalin (to je „neviditelné“ kouře z hořícího plynu, lihu, benzínu a pod.).

Ionizační detektory jsou obecně levnější, ale mají tendenci k hlášení kouře i jen při plynech vznikajících při normálním vaření.

Optické detektory reagují rychleji na kouř z doutnajících ohňů („viditelné“ kouře ze dřeva, plastů, nafty a pod.).

Optické detektory jsou také citlivější na usazený prach uvnitř detektoru. Provoz v prašnějším prostředí může časem vést k falešným poplachům.

U obou typů detektorů však může pára nebo vysoká vlhkost způsobit kondenzaci vody na deskách plošných spojů a snímačích, což může vyvolat falešné hlášení poplachu.

Návody k obsluze hlásičů včetně popisu možností zapojení do smyček naleznete v části Technické informace u jednotlivých produktů.